Noodopvang vluchtelingen kerntaak

Wanneer was het? Per 1 juli 2015 stopte Defensie met haar Search and Rescue (SAR)-taken. Reden? Defensie stopte omdat het een zware belasting was voor de schaarse helikoptercapaciteit, terwijl het geen kerntaak is. Wat die kerntaken dan wel zijn, is duidelijk omschreven in de drie-eenheid taakstellingen. De eerste opdracht is dat onze krijgsmacht ons land en de landen waarmee wij bevriend zijn dient […]

Lees meer

Snapt u het nog?

Terwijl defensie er per saldo nog steeds op achteruit gaat – geen feestbegroting voor de Krijgsmacht dus – zijn er de laatste weken wel besluiten genomen die de diversiteit van de Krijgsmacht aantonen. Zo is onder meer de missie in Mali verlengd, gaat de Koninklijke Marechaussee meer patrouilleren in onze grensgebieden, is er noodhulp ter beschikking gesteld aan de Dominicaanse […]

Lees meer

Op naar Prinsjesdag!

  Bovenstaande tweet van onze Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart der Kruif, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De vulling is goed, waarmee aan het hoeveelheidsaspect van het P(ersoneel) – van de trits O, P en F – wordt voldaan. De O(rganisatie) staat echter op z’n achterste benen en hangt regelmatig aan de laatste mem, zoals onder andere genoegzaam blijkt […]

Lees meer
1 34 35 36 37 38 51