PvdA: Defensiebudget naar 2% BNP

Er moet meer geïnvesteerd worden in de Krijgsmacht. De Nederlandse krijgsmacht is door financiële uitholling niet langer in staat adequaat invulling te geven aan de eisen die de veranderende veiligheidsomgeving stelt. Dat stelt Angelien Eijsink, Tweede-Kamerlid voor de PvdA in een schriftelijke beantwoording op vragen van het Defensie-Platform. Het budget moet volgens de partij verhoogd worden naar 2% van het BNP, […]

Lees meer

GroenLinks: minder bureaucratie en toegroeien naar Europees leger

De Krijgsmacht staat er niet goed voor. De visieloze bezuinigingen hebben er voor gezorgd dat de Krijgsmacht op veel fronten net tekort schiet. Dat stelt GroenLinks in een interview met het Defensie-Platform. Dat betekent niet dat alle problemen op te lossen zijn met meer geld. Ook de bedrijfsprocessen moeten beter en de bureaucratie minder. De partij wil ook geleidelijk toegroeien […]

Lees meer

D66: slagvaardige krijgsmacht belangrijk, defensie loopt nu op tandvlees

Een sterke Defensie is essentieel voor de verdediging van onze waarden en belangen. De huidige staat van de Krijgsmacht is zorgelijk. Dat zegt D66 in antwoord op vragen van het Defensie-PLatform. De Krijgsmacht moet volgens de partij scherpe keuzes maken en zich specialiseren. Ook moet er meer opgetrokken worden met Europese partners. Nu ziet D66 een Krijgsmacht die op het […]

Lees meer

Officierenvereniging: huidige situatie Defensie desastreus

De huidige situatie van Defensie is destastreus. Dat zegt Ruud Vermeulen van officierenvereniging GOV (De NOV en KVMO) tegen het Defensie-Patform. Volgens hem is er op jaarbasis 900 miljoen extra nodig om de organisatie op orde te krijgen en voor vervangingsinvesteringen. In aanloop naar de verkiezingen stellen wij alle politieke partijen en militaire bonden dezelfde vragen. Vandaag dus de Nederlandse Officierenverenging.

Lees meer
1 2