Defensieuitgaven blijven achter bij ambities

25 jaar geleden viel de Muur. Het symbool van de scheiding tussen Oost en West, tussen kapitalisme en communisme. De aftakeling van het Warschaupact was begonnen. Tegelijk begon de aftakeling van de Nederlandse Krijgsmacht. Als snel werd de dienstplicht afgeschaft, of eigenlijk de opkomstplicht, maar het betekent in de praktijk hetzelfde. Geen jongemannen meer die verplicht voor hun nummer het […]

Lees meer